Informujemy, że wszystkie sporządzone wnioski o dofinansowania, dotacje, postojowe, itp.

sporządzone dla przedsiębiorców w dobie pandemii koronawirusa COVID-19 będą podlegały

opłacie na podstawie wystawionej faktury .