JPK VAT

Urząd Skarbowy informuje JPK VAT dla mikroprzedsiębiorców. Od 1 stycznia 2018r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK VAT

Mikroprzedsiębiorco! Jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K? Od 1 stycznia 2018 r. masz obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej jako JPK_VAT bez wezwania do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca.

Przykładowo:

– do 25 lutego należy wysłać informację za styczeń,

– do 25 marca należy wysłać informację za luty itd.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

To zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie. Jeśli nie korzystasz ze specjalistycznych programów finansowo-księgowych, Ministerstwo Finansów udostępni ci bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT na stronie www.jpk.mf.gov.pl

Kto składa JPK

od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa
od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa
od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa
Nowy obowiązek dotyczy mikroprzedsiębiorców, jeśli są podatnikami VAT i składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K:

ich obroty nie przekroczyły 2 mln euro i zatrudniają mniej niż 10 osób.
JPK_VAT zawiera dane, które do tej pory są ewidencjonowane w rejestrze zakupów i sprzedaży.

Kiedy nie składa się JPK_VAT

Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składa podatnik, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT;

sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT
zwolnienie podmiotowe (m. in. wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł)
organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne

Kiedy należy złożyć JPK_VAT

Istnieje możliwość złożenia pliku JPK już teraz, dzięki czemu można:

otrzymać szybszy zwrot VAT – do 25. dni przy rozliczeniach za październik, listopad i grudzień 2017r.
sprawdzić, z czym wiąże się nowy obowiązek i przygotować się do niego wcześniej,
upewnić się, czy rozliczenie jest poprawne.
Informacje na temat JPK można uzyskać na stronie internetowej: www.jpk.mf.gov.pl lub kontaktując się z Krajową Informacją Skarbową: 801 055 055 oraz 22 330 03 30.

ZUS

Kraków, 22 września  2017 r.

 

Informacja prasowa

„e-Składka” – każdy płatnik będzie miał  indywidualny numer rachunku składkowego

 

Jeśli nie będziesz miał indywidualnego numeru rachunku składkowego – w styczniu
nie zapłacisz składek ZUS. Dotychczasowe konta w styczniu będą już zamknięte.
W zamian – wcześniej dostaniesz od nas jeden numer bankowy, którego ostatnie cyfry
to twój numer NIP. Jednym przelewem zapłacisz wszystkie składki.

 

ZUS podzieli wpłatę proporcjonalnie na poszczególne ubezpieczenia i fundusze. Trzeba jednak wiedzieć, że wpłaty będą trafiały na najstarsze zadłużenie, a więc płatnik nie będzie mógł opłacić tylko bieżących składek , bez uregulowania zaległości, np., aby korzystać ze świadczeń chorobowych. Wpłata najpierw pokryje zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki. Jeśli płatnik ma długi składkowe, winien skorzystać z układu ratalnego do 31 grudnia 2017 r. Pomogą w tym  doradcy ds. ulg i umorzeń. Jest to bezpłatna usługa i można z niej skorzystać codziennie w godzinach otwarcia placówek ZUS. Doradca pomoże w przygotowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie zaległości na raty.

 

Informacje o numerze rachunku składkowego dostaniesz od nas listem poleconym w czwartym kwartale tego roku.  List dotrze do Ciebie, jeżeli ZUS ma Twój aktualny adres. Jeśli Twoje dane są niepoprawne, skoryguj je jak najszybciej w placówce ZUS.

Nowy przedsiębiorca dostanie numer rachunku składkowego,  gdy utworzymy mu konto płatnika składek.

 

Ważne:

 

 • Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz z ZUS informacji o Numerze Rachunku Składkowego skontaktuj się z placówką ZUS albo z Centrum Obsługi Telefonicznej
  (nr tel. 22 560 16 00).
 • Jeśli zgubisz informację o Numerze Rachunku Składkowego, to niezwłocznie zgłoś się
  do placówki ZUS albo skontaktuj się z Centrum Obsługi Telefonicznej.
 • Bank nie „podpowie” ci nowego numeru rachunku składkowego – musisz go znać.
 • Twój rachunek powinien zawierać nasz numer identyfikacyjny ZUS tj., 60000002, a ostatnie 10 cyfr rachunku to twój numer NIP. Sprawdź zanim zaczniesz płacić.
 • W 2018 r. bez informacji o Numerze Rachunku Składkowego nie będziesz mógł opłacić żadnych składek gdyż dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte.

 

 

 

 

Struktura Rachunku składkowego od 1 stycznia 2018 r.

 

 

Gdzie dowiesz się więcej o e-SKŁADCE

 • www.zus.pl
 • www.eskladka.pl
 • www.e-skladka.pl
 • Centrum Obsługi Telefonicznej – 22 560 16 00
 • w każdej naszej placówce

 

 

p.o. rzecznika regionalnego ZUS w Małopolsce

Bożena Bielawska